Kids Hero

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
20/03/2567   -   31/07/2567
ห้องสมุดเด็ก TK Park Pattani
จำนวนที่รับ  
สถานะ   ปิดรับลงทะเบียน
แชร์กิจกรรมนี้
แชร์กิจกรรมนี้  

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับ กิจกรรม “Kids Hero” ปี 2567

“Kids Hero เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีจิตอาสา ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการทำงานห้องสมุดเบื้องต้น มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานห้องสมุดและช่วยเหลืองานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

📌รายละเอียด

1. รับน้อง ๆ อายุ 7 -12 ปี (จำนวนจำกัด)

2. เปิดรับสมัครตั้งแต่นี้ – 17 เมษายน 2567

3. เป็นกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลืองานห้องสมุดเด็กและเป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ผู้สมัครต้องเข้าอบรมการปฏิบัติงาน ก่อนเริ่มกิจกรรม ในวันที่ 19 เมษายน 2567

5. ปฏิบัติงาน 15 ครั้ง (ตามความสะดวก) ภายในเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2567

6. ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ที่กำหนด รับเกียรติบัตร

7. สอบถามและสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ห้องสมุดเด็ก ชั้น 1

แล้วมาเป็นจิตอาสากันน้าเด็ก ๆ

---------------------------------------------

#จิตอาสา #KidsHero #KidsHero #ทีเคเรนเจอ

 
>