หัดสร้างเว็บตูน กับ Webtoon Academy Thailand

กิจกรรมส่งเสริมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี
12/07/2567   -   12/07/2567
ห้องเวิร์กช็อป 3–4
จำนวนที่รับ  
แชร์กิจกรรมนี้
แชร์กิจกรรมนี้  

 

          สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park และ Webtoon Academy Thailand ชวนผู้ที่มีความสนใจในการสร้าง Webtoon ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป มาเรียนรู้วิธีพื้นฐานในการสร้าง Webtoon ทั้งในหลักสูตร Webtoon Artist และ Webtoon Producer โดยอาจารย์จาก Korea Manhwa Webtoon Academy (KMWA) 

  •  มีการเรียนในรูปแบบ on site และ online (เน้น on site)
  • เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • Certificate จากโครงการฯ ร่วมกับ KMWA
  • โอกาสเสนองานโปรเจ็กต์ Webtoon กับแพลตฟอร์ม

          การเรียนการสอนจะจัดขึ้นในวันที่กำหนด เวลา 10:00–17:00 น. และเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมด (มีล่ามช่วยแปล) การเรียนครั้งแรกในหลักสูตรพื้นฐาน Common Training Understanding Webtoons จะเริ่มต้นที่ TK Park ชั้น 8 centralwOrld ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรทาง YouTube ได้ที่นี่↗ และกรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนที่นี่↗ จำกัดจำนวน 100 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2567 

          สอบถามเพิ่มเติม (เฉพาะวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09:00–17:00 น.)

  • ภาคเหนือ: 09 7950 3900
  • ภาคกลาง: 08 2219 0795
  • ภาคอีสาน: 06 1397 2469 

          หมายเหตุ

         1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความหมาะสม

         2. อุทยานการเรียนรู้ TK Park ไม่มีบริการประทับตราจอดรถฟรี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจอดรถ เป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์การค้า centralwOrld

 

 

>