เสวนาสาธารณะ Creative Thinking in Schools โรงเรียนคิดสร้างสรรค์

อื่นๆ
27/06/2567   -   06/07/2567
ลานสานฝัน
จำนวนที่รับ  
แชร์กิจกรรมนี้
แชร์กิจกรรมนี้  

          อุทยานการเรียนรู้ TK Park เปิดลานสานฝัน ต้อนรับสำนักพิมพ์ Bookscape กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Hook Learning และ ALTV ในเครือ ThaiPBS ชวนนักออกแบบการเรียนรู้ ครู ผู้ที่ทำงานในแวดวงการศึกษา มาฟังเสวนาสาธารณะ Creative Thinking in Schools โรงเรียนคิดสร้างสรรค์

          งานเสวนาในครั้งนี้ ว่าด้วยการหาแนวทางสร้างห้องเรียนสร้างสรรค์ ผ่านประสบการณ์การทำงานของครู ผู้ทำงานในแวดวงการศึกษา และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เพราะเหล่าผู้ร่วมจัดงานต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเร่งเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกขณะ ทักษะสำคัญที่จะพานักการศึกษา โรงเรียน และนักเรียนแห่งอนาคตฝ่าฟันความท้าทายนี้ได้คือ “ความคิดสร้างสรรค์”

          กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00–15:00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

          เปิดประเด็นโดย

          ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

          ร่วมสนทนาโดย 

          ภาคิน นิมมานนรวงศ์ – ครูสังคมศึกษา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 

          จักรกฤต โยมพยอม – content creator ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ Avocado Books 

          อานนท์ แซ่เต็ง – ครูท็อป Rapcher 

          ชลิพา ดุลยากร – ผู้ก่อตั้ง Inskru พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน 

          ดำเนินรายการโดย 

          ฉัตรบดินทร์ อาจหาญ – กระบวนกรและนักออกแบบการเรียนรู้

          ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน จำกัดผู้เข้าร่วม 60 คน ลงทะเบียนล่วงหน้า คลิกที่นี่↗ และติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับงานได้ที่ Facebook Page: Bookscape↗

          หมายเหตุ

          1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม แต่หากไม่ได้เป็นสมาชิก TK Park จะมีค่าเข้าพื้นที่วันละ 20 บาทต่อคน ไม่จำกัดจำนวนครั้งเข้า–ออกภายในวันนั้น หรือสมัครสมาชิก TK Park แบบรายปีได้ตามรายละเอียดดังนี้↗

          2. อุทยานการเรียนรู้ TK Park ไม่มีบริการประทับตราจอดรถฟรี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจอดรถ เป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์การค้า centralwOrld

 

>