อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ BOOX รุ่น Leaf 2 (หน้าจอ 7 นิ้ว)
เครื่องอ่านหนังสือ eReader

BOOX รุ่น Leaf 2 (หน้าจอ 7 นิ้ว)

อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ
อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ BOOX รุ่น NOTE AIR 3 C Series (หน้าจอสี 10.3 นิ้ว)
เครื่องอ่านหนังสือ eReader

BOOX รุ่น NOTE AIR 3 C Series (หน้าจอสี 10.3 นิ้ว)

อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ
อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ BOOX รุ่น Nova Air (หน้าจอ 7.8 นิ้ว)
เครื่องอ่านหนังสือ eReader

BOOX รุ่น Nova Air (หน้าจอ 7.8 นิ้ว)

อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ
อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ BOOX รุ่น Poke 5 lite (หน้าจอ 6 นิ้ว)
เครื่องอ่านหนังสือ eReader

BOOX รุ่น Poke 5 lite (หน้าจอ 6 นิ้ว)

อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ
อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ BOOX รุ่น Poke 5 lite (หน้าจอ 6 นิ้ว)
เครื่องอ่านหนังสือ eReader

BOOX รุ่น Poke 5 lite (หน้าจอ 6 นิ้ว)

อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ
อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ BOOX รุ่น Tab Mini C (หน้าจอสี 7.8 นิ้ว)
เครื่องอ่านหนังสือ eReader

BOOX รุ่น Tab Mini C (หน้าจอสี 7.8 นิ้ว)

อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ

ไม่มีประวัติการยืมอุปกรณ์