จองห้อง


อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ เวิร์กช็อป 3 - Workshop 3  เริ่มต้นชั่วโมงละ 400 บาท

เวิร์กช็อป 3 - Workshop 3 เริ่มต้นชั่วโมงละ 400 บาท

สาขา อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ

พื้นที่นี้เหมาะสำหรับ

การจัดกิจกรรม
1 - 35 คน
 
80 ตร.ม.
อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ เวิร์กช็อป 4 - Workshop 4  เริ่มต้นชั่วโมงละ 200 บาท

เวิร์กช็อป 4 - Workshop 4 เริ่มต้นชั่วโมงละ 200 บาท

สาขา อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพฯ

พื้นที่นี้เหมาะสำหรับ

การประชุม/เวิร์คช็อป
1 - 20 คน
 
50 ตร.ม.

ไม่มีประวัติการจองห้อง