กิจกรรม


สนุกอ่าน สนุกคิด

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
วันจัดกิจกรรม 06/07/2567 - 28/07/2567
ห้องสมุดเด็ก

TK Small Talk อยุธยา ราชธานีเก่า แหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
วันจัดกิจกรรม 11/07/2567 - 25/07/2567
ออนไลน์

TK Digital Guide เดือน กรกฎาคม 2567 Google น่ารู้ หนทางสู่อนาคต

กิจกรรมส่งเสริมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี
วันจัดกิจกรรม 09/07/2567 - 23/07/2567
Work Shop 1

ชมภาพยนตร์นานาชาติ ‘LIONHEART’ จากไนจีเรีย

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
วันจัดกิจกรรม 27/07/2567 - 27/07/2567
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์

นิทรรศการนิทานสร้างงานศิลป์ ตอน เสียงสร้างศิลป์

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
วันจัดกิจกรรม 20/07/2567 - 28/07/2567
ลานสานฝัน

Then & Now จากวันนั้น ถึงวันนี้

อื่นๆ
วันจัดกิจกรรม 07/06/2567 - 30/09/2567
online

TK Birthday gift 2024

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
วันจัดกิจกรรม 24/03/2567 - 31/12/2567
อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ

Kids Hero

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
วันจัดกิจกรรม 20/03/2567 - 31/07/2567
วันเปิดลงทะเบียน 20/03/2567 - 17/04/2567
ห้องสมุดเด็ก TK Park Pattani
สถานะ ปิดรับลงทะเบียน

TK Board Game Club คลับสนุกๆ ของคนรักบอร์ดเกม ปี 2567

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
วันจัดกิจกรรม 25/01/2567 - 08/12/2567
ลานสานฝัน

เสวนาสาธารณะ Creative Thinking in Schools โรงเรียนคิดสร้างสรรค์

อื่นๆ
วันจัดกิจกรรม 27/06/2567 - 06/07/2567
ลานสานฝัน

หยดสีกลายร่าง

วันจัดกิจกรรม 17/07/2567 - 17/07/2567
อุทยานการเรียนรู้ฯ (PRK Park) ห้องสมุดเด็ก ชั้น 1

Book on Board: The First Playtest

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
วันจัดกิจกรรม 14/07/2567 - 14/07/2567
ลานสานฝัน

ประดิษฐ์กังหันลม

วันจัดกิจกรรม 12/07/2567 - 12/07/2567
อุทยานการเรียนรู้ฯ (PRK Park) ห้องสมุดเด็ก ชั้น 1

หัดสร้างเว็บตูน กับ Webtoon Academy Thailand

กิจกรรมส่งเสริมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี
วันจัดกิจกรรม 12/07/2567 - 12/07/2567
ห้องเวิร์กช็อป 3–4

KIDS Sanook Family ไปกับ “Stop Motion Learning Toy”

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
วันจัดกิจกรรม 06/07/2567 - 06/07/2567
ห้องเวิร์กช็อป 2

ประดิษฐ์พวงมาลัยเหรียญโปรยทาน

วันจัดกิจกรรม 04/07/2567 - 05/07/2567
อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ชั้น 3